Tours

November4thSat2:00pmCollection Tour
 10thFri10:30amFriends: Paula Rego Tour
 11thSat2:00pmCollection Tour
 15thWed10:30amFriends: Bomberg Tour
 15thWed11:30amCurator’s Tour: Bomberg
 18thSat2:00pmCollection Tour
 25thSat2:00pmCollection Tour
December2ndSat2:00pmCollection Tour
 9thSat2:00pmCollection Tour
 16thSat2:00pmCollection Tour
 23rdSat2:00pmCollection Tour
 30thSat2:00pmCollection Tour
January6thSat2:00pmCollection Tour
 13thSat2:00pmCollection Tour
 19thFri10:30amGuided Tour: Paula Rego: The Sketchbooks
 20thSat2:00pmCollection Tour
 27thSat2:00pmCollection Tour
February3rdSat2:00pmCollection Tour
 10thSat2:00pmCollection Tour
 17thSat2:00pmCollection Tour
 24thSat2:00pmCollection Tour